بایگانی نوشته‌ها


ساخت و اجرا

ساخت و اجرا

پس از طراحی 3 بعدی و توافق با کارفرما، مرحله ساخت آغاز می‌شود. در صورت نیاز زیرسازی، شیب‌یندی، کف‌سازی انجام خواهد شد.

مشاوره

مشاوره

در مشاوره، شما را در خصوص نوع گیاهان مناسب برای محوطه یا باغ، طرح مناسب با توجه به هزینه شما راهنمایی می‌کنیم

طراحی

طراحی

با طراحی حیاط، فضای باز، باغ یا بالکن و تراس خانه‌تان پیش از اجرا، بصورت 3 بعدی تغییرات را خواهید دید تا درک بهتری از آنچه اتفاق خواهد افتاد داشته باشید.