روف گاردن

 

روف گاردن به دلیل وارد کردن بار اضافه بر پشت بام و نیاز به زهکشی از نظر اجرایی دارای حساسیت بالایی است.

برای انجام این کار نیاز به محاسبات دقیق می‌باشد. شرکت‌های مورد اعتماد و متخصص همکار ما در این زمینه می‌باشند.