زمین بازی


بازسازی زمین بازی بیمارستان کودکان علی اصغر(ع) 

بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) یکی از بیمارستانهای تخصصی کودکان در شهر تهران است. فضای زمین بازی با مساحتی حدود 200 مترمربع شامل یک فضای استراحت و انتظار برای والدین کودکان و فضایی برای بازی کودکان می‌باشد. سازماندهی فضایی این قسمت به گونه ای است که  به عنوان محل توقف، فضای انتقال، عبور و همچنین نقش اتصال دهنده سه ساختمان اصلی به یکدیگر را نیز به عهده دارد.

- استانداردسازی زمین بازی
- ساخت وسایل بازی شاد و با کیفیت 
- نقاشی کف و دیوار روبروی ساختمان نگهداری از کودکان بیمار
- تعویض کامل کفپوش و استفاده از کفپوشهای استاندارد و رنگی و قابل شستشو
- طراحی محلی برای انتظار والدین